Samen met Anje Ros - De Leidraad, Werken aan onderwijsverbetering

09-05-2022

In deze video gaat Remi Rooding samen met Anje Ros in gesprek over de Leidraad, Werken aan onderwijsverbetering.

Het doel van deze leidraad is om leerkrachten en schoolleiders kennis en handvatten te bieden om zich tot een lerende organisatie te ontwikkelen. We verbinden kennis uit onderzoek aan kennis en ervaringen van leerkrachten. Ook bieden we handvatten om de manier van duurzaam werken aan kwaliteitsverbetering te kunnen verankeren in de schoolcultuur.

Aan de hand van de zes aanbevelingen in deze leidraad, werk je toe naar een lerende organisatie. In aanbeveling 1 en 2 focus je op het onderzoeksmatig en cyclisch werken aan onderwijsverbetering en in aanbeveling 3 t/m 6 werk je aan het creëren van een onderzoekscultuur:

  1. Kom tot een onderbouwd en gedragen verbeterplan
  2. Zorg voor een proces van uitvoeren, monitoren, bijstellen en borgen
  3. Stimuleer een onderzoekende houding
  4. Stimuleer samen leren in het team
  5. Benut kennis en expertise
  6. Creëer een schoolklimaat waarin leiderschap wordt gespreid

De leidraad ondersteunt scholen in het primair onderwijs om zich tot lerende organisaties te ontwikkelen. In een school als lerende organisatie verbeteren leerkrachten en schoolleiders hun onderwijs op een onderbouwde en duurzame manier. Door zich te verdiepen in bestaande kennis, ervaringen te delen, van elkaar te leren en samen te werken.

https://www.onderwijskennis.nl/artikelen/leidraad-werken-aan-onderwijsverbetering.

Deel dit bericht via
Meld je aan