Online community

Het platform wordt gedragen door de deelnemers ervan. De online community is ingericht op basis van verschillende groepen. De groepen zijn ingedeeld op de behoefte van onze deelnemers, waarbij rekening wordt gehouden met processen die van toepassing zijn op het werkveld. Als deelnemer kan je kiezen aan welke groepen jij wilt deelnemen. Binnen deze groepen kunnen professionals elkaar vinden, informeren, helpen en ideeën uitwisselen.

Aan de hand van de rollen van de MLI’er zijn innovatie- en veranderingsprocessen omschreven. Hierdoor is de behoefte gekoppeld aan de specifieke rol die de MLI’er bekleedt. Deze benadering is dus niet op grond van onderwijstrends of onderwijskundige theorieën, maar gericht op de processen waar een MLI’er in zijn/ haar werk mee te maken heeft.

Mededelingen, denk hierbij aan:

 • Informatie vanuit het platform
 • Mededelingen die vanuit deelnemers gedeeld moeten worden met alle leden

Teacher Leader, denk hierbij aan onderwerpen zoals:

 • Leerinterventies ontwerpen
 • Leercultuur bevorderen
 • Stakeholders betrekken
 • Visie ontwikkelen

Praktijkgericht onderzoeken, denk hierbij aan onderwerpen zoals:

 • Vraagstukken onderzoeken
 • Methodisch onderzoeken
 • Samenwerken

Praktijkgericht ontwerpen, denk hierbij aan onderwerpen zoals:

 • CO-creëren/ Samenwerken
 • Ontwerpbenaderingen

De lerende professional, denk hierbij aan onderwerpen zoals:

 • Sturing eigen ontwikkeling/ Onderzoekende houding
 • Coaching, intervisie, collegiale visitatie of vind je buddy
 • Persoonlijke ontwikkeling

Het beroepenveld, denk hierbij aan onderwerpen zoals:

 • Vertaalslag van de opleiding naar de praktijk
 • Het hybride docentschap
 • Vacatures/ vacaturebuddy
Meld je aan