Waar het begon

Wat een energie geeft het om gelijkgestemden te ontmoeten, om elkaar te leren kennen en om samen ideeën te bespreken’’, aldus Remi.

Tijdens het schooljaar 2020-2021 ontstond bij MLI student Remi Rooding van Fontys de behoefte om te gaan bouwen aan een professioneel MLI netwerk. Het eerste idee ontstond vanuit de volgende gedachte: “Ik ben nu een jaar bezig en wat als ik straks afgestudeerd ben, wat is er dan? En als ik wil blijven innoveren in het onderwijs, hoe doe ik dat samen met vakgenoten?”. Remi werkt als docent Lichamelijke Opvoeding bij het Beatrix College en heeft maar één collega met een MLI achtergrond. Zij vullen elkaar goed aan, maar Remi merkt bij zichzelf dat hij behoefte heeft aan meer uitwisseling van kennis en ervaringen. En zo ontstond het idee voor het opzetten van een platform voor MLI-ers. Als initiatiefnemer zocht Remi contact met andere MLI-ers binnen en buiten Fontys. Samen bouwden zij aan de ontwikkeling van een platform. Dit proces verliep in meerdere fasen die zijn onder te brengen in het Stage Gate- Model van dr. Robert Cooper (1988). Eind april 2022 hoopt het landelijke platform ‘live’ te gaan. Een mooie mijlpaal, maar zeker niet het eindstation. Het platform zal zich de komende jaren blijven ontwikkelen, volgens het cyclisch proces van het Stage Gate Model. De cyclus is nu één keer doorlopen en hieronder in een infographic vormgegeven.

Figuur 1 Platform ontwikkeling met het Stage Gate- Model (Cooper, 1988)

platform afbeelding

Fase 0 Idee ontwikkeling

De initiatiefnemer heeft zich bezig gehouden met het ontdekken van kansen van ideeën. “Ik zat op een vrijdagmiddag op de fiets en was met muziek aan het wegdromen in gedachten. Met mijn gedachten bij de opleiding en bij het thema van verbinding, schoot het mij te binnen: een Community Platform voor MLI’ers.” In verschillende brainstormsessies heeft hij het idee beter vorm weten te geven. Peer feedback- Na het bespreken van het plan met verschillende peers en Academic director Henderijn Heldens van Fontys MLI bleek er veel enthousiasme bij het idee. Henderijn stelde voor om het groter aan te pakken en in juni volgde een presentatie tijdens een landelijk MLI overleg, waar naast de opleiding van Fontys alle andere Nederlandse MLI opleidingen vertegenwoordigd waren. Ook hier ontving Remi veel bijval waarna de ontwikkeling van het platform echt van start ging.

Fase 1 Bereik bepalen

“Na het lanceren van de werving website in juni waren er al snel 90 aanmeldingen, en 30 mensen die aangaven aan een actieve rol te willen spelen binnen het platform. Inmiddels heeft het platform 135 aanmeldingen, MLI’ers vanuit het hele land zijn vertegenwoordigd.

De verschillende MLI opleidingen in het land ondersteunen het initiatief, waaronder ook Fontys Hogescholen. “Als opleiding zien we zo’n platform als een manier om landelijk meer aandacht te geven aan de belangrijke rol van onderwijsprofessionals die werken aan onderwijsvernieuwing. De kracht van de MLI-opgeleide professional is op veel plekken nog onbekend. Via een platform kunnen alumni elkaar steunen bij het verder ontwikkelen van hun eigen professionaliteit, maar kunnen zij ook een lans breken voor het creëren van goede voorwaarden in scholen voor innovatie, zoals bijvoorbeeld het versterken van de onderzoekscultuur in de school en het versterken van de samenwerking.”, aldus Henderijn.

Fase 2 Concept bedrijfsplan

Tijdens de aanmelding voor het platform konden MLI’ers aangegeven welke rol ze graag vervullen bij het opstarten van het platform. Bijna 40 MLI’ers kozen ervoor om actief mee te denken in het ontwerpproces. Als initiatiefnemer heeft Remi de tijd genomen om al deze gelijkgestemden persoonlijk te spreken door middel van een video- gesprek. “Dit was fantastisch! Wat een energie geeft het om gelijkgestemden te ontmoeten, om elkaar te leren kennen en om samen het idee te bespreken’’, aldus Remi. Tijdens de gesprekken heeft Remi van ieder genoteerd waar zijn of haar krachten liggen. Om vervolgens te kijken welke rol men kan spelen in het proces van ontwikkeling.

In deze fase was het aanvankelijk de bedoeling om alle MLI’ers die een actieve rol wilden spelen in het ontwerpproces bij elkaar te brengen en in een dag met elkaar aan de slag te gaan. Helaas was dit door Covid- 19 niet mogelijk en werd t ervoor gekozen om de groep te verdelen. In drie verschillende online sessies gingen deelnemers aan de slag met de visie en missie van het platform. Samen met mede- MLI’er Koen Broeren heeft Remi deze sessies vormgegeven. “Terugkijkend stonden de avonden in het teken van positieve energie. Een (online) groep mensen met dezelfde passie: Vanuit passie, drive, gezamenlijkheid en verbinding het onderwijs willen verbeteren. Mooi om deelgenoot hiervan te zijn”, aldus Broeren. Aan de hand van de sessies zijn vier professionals uit het platform aan de slag gegaan. In een schrijfsessie hebben ze de uitkomsten van de online bijeenkomst samengevoegd tot een visie, missie en doelstelling van het platform:

“Het Platform Leren & Innoveren ambieert een landelijk bekend netwerk te zijn dat constant in ontwikkeling is en dat professionals op het gebied van leren en innoveren alsook de aanwezige kennis met elkaar verbindt. Op deze wijze zal het platform de rol van de beroepsgroep tevens versterken. Gespreid leiderschap, professionele identiteit, multiperspectiviteit en kritische reflectie zijn krachtige pijlers die richting geven aan de professionals binnen het platform en ervoor zorgen dat zij zich voortdurend blijven ontwikkelen en professionaliseren” (Platform Leren & Innoveren, 2021).

Fase 4 Testen en Valideren

Na het opstellen van de visie, missie en doelstellingen is het bestand teruggestuurd naar de community. Er kon op gereageerd worden om ervoor te zorgen dat het gedragen wordt door alle deelnemers. Om een stichting te kunnen starten moet er een ondernemingsplan op papier komen. Voordat er naar de notaris kon worden gegaan om de onderneming te starten moest het plan worden goedgekeurd door de deelnemende hogescholen. Meerdere malen werd ertoe deelgenomen aan het landelijke MLI- overleg om de ontwikkelingen te delen en aanpassingen te maken waar nodig. Op dinsdag 14 december 2021 kon gesteld worden dat de fundering van het Platform gelegd was, en het van start kon gaan.

De kerngroep van het platform is vervolgens verdeeld over verschillende werkgroepen om het Platform vorm te geven. Tot op de dag van vandaag wordt er binnen deze werkgroepen hard gewerkt om het Platform te verder te ontwikkelen.

Fase 5 Lancering en Implementatie

De kerngroep van het Platform ziet uit naar het samenwerken met andere MLI-ers, over grenzen van opleidingen heen kijkend. Het gaat in het Platform om het delen van kennis en ervaringen, samen problemen oplossen en onze kennis up-to-date houden. “Samen sta je sterker”, aldus Remi.

Meld je aan