De toekomst

Visie

Het Platform Leren & Innoveren ambieert een landelijk bekend netwerk te zijn dat constant in ontwikkeling is en dat professionals op het gebied van leren en innoveren alsook de aanwezige kennis met elkaar verbindt. Op deze wijze zal het platform de rol van de beroepsgroep tevens versterken.

Gespreid leiderschap, professionele identiteit, multiperspectiviteit en kritische reflectie zijn krachtige pijlers die richting geven aan de professionals binnen het platform en ervoor zorgen dat zij zich voortdurend blijven ontwikkelen en professionaliseren.

Missie

Het platform Leren & Innoveren wil ervaringen en expertise van deelnemers bundelen. Tevens wil het platform de mogelijkheid aan eigen leden bieden om gebruik te maken van elkaars expertise en ervaring. Het platform wil actief zijn binnen branches en sectoren waar docenten, studenten en hoogleraren werkzaam zijn. Met oog op de toekomst heeft het platform ook de ambitie zich te richten op andere beroepenvelden.

Het platform werkt evidence informed en zet aan tot een nieuwsgierige open houding waarbij kritische reflectie op professioneel handelen en multiperspectiviteit de standaard zijn.

Het platform wil graag een klankbord zijn voor haar leden en onderzoek en innovaties vanzelfsprekender positioneren binnen het onderwijsveld. De leden binnen het platform hebben een mastergraad op het gebied van ‘leren en innoveren’ en zijn deskundig op deze gebieden.

Kernwaarden

Kernbegrippen die passend zijn bij het platform:

  • Collectiviteit in leerprocessen en innovatie
  • Collectiviteit als experts
  • Passie en ambitie voor onderwijs en organisatieontwikkeling
  • Kennis van leren en innoveren
  • Kritische beroepshouding
  • Praktijkgericht onderzoek
Meld je aan